Rioleringen

Wij verzorgen de gehele afwatering van terreinen. Voor de afwatering worden betonnen of kunststof kolken gebruikt. Dit zijn "opvangbakken" die het water opvangen en afvoeren door PVC-leidingen.

Het water komt dan bij elkaar in grote betonnen putten en wordt daarna afgevoerd naar het gemeenteriool. Ook de aansluiting op dit gemeenteriool kunnen wij verzorgen.

Kort gezegd: wij verzorgen de gehele aanleg van de afwatering van uw bedrijfsterrein,
zonodig ook het leveren van de materialen.